Privacyverklaring

Embrace training en coaching, gevestigd in Capelle a/d IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89505433, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document wordt Embrace training en coaching soms ‘wij’ genoemd.
Embrace training en coaching neemt haar verantwoordelijkheid voor het waarborgen van jouw privacy serieus en gaat daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Als er iets in dit beleid staat wat je niet begrijpt of meer helderheid over wilt, neem dan gerust contact op via de gegevens hieronder.

1. Verwerking Op de website worden contactgegevens (naam en e-mailadres) gevraagd om het contact aan te gaan en met jou te communiceren. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Indien jij op andere wijze persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

2. Beveiliging Voor het versturen van je persoonlijke gegevens maken we gebruik van beveiligde verbindingen (met SSL-certificaat) en voor de opslag ervan maken we gebruik van een beveiligde database, waar ze ook blijven. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

3. Bewaartermijn Persoonsgegevens worden niet langer dan 1 jaar na aanschaf van een behandeling of workshop bewaard en worden daarna verwijderd of vernietigd.
Wegens wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens ten minste 7 jaar bewaard. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

4. Rechten Jouw privacy wordt gerespecteerd en wij werken eraan mee dat jij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken, kun je hierover contact opnemen via de gegevens hieronder.

5. Wijzigingen Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

6. Bedrijfsgegevens Embrace training en coaching Telefoon: 0654692579 E-mail: info@deborahbabel.com

Adres: Duikerlaan, Capelle a/d IJssel
Kvk: 89505433
Rekeningnummer: NL41 KNAB 0609 1824 47