Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met Embrace training en coaching wordt afgesloten. Voor aanmelding van een losse sessie, reiki of- acces bar behandeling of workshop (cirkels, sessies, cacao/koffie ceremonie) is het van belang deze goed door te nemen; door je inschrijving ga je akkoord met onderstaande algemene leveringsvoorwaarden.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies en workshops van Embrace training en coaching en gelden zonder uitzondering voor iedere cliënt/deelnemer.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van sessies, behandelingen of workshops komt tot stand door een aanmelding van de cliënt/deelnemer en het verstrekken van een aanmeldingsbevestiging door Embrace training en coaching.

2: Aanmelding
2.1 Aanmeldingen voor alle behandelingen en workshops dienen te worden gemaakt via de website.
2.2 Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail met bijbehorende factuur: na betaling is je inschrijving definitief. Inschrijvingen vinden plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.

3: Betaling
3.1 Een overzicht van alle huidige tarieven staat op de website.
3.2 Betaling dient vooraf te worden voldaan. De betalingstermijn is 14 dagen.
3.3 Bij niet-tijdige betaling kunnen wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien betaling uitblijft, zal een incassobureau worden ingeschakeld. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, zullen altijd aan de cliënt/deelnemer worden doorberekend.

4. Afmelding behandeling
4.1 Afmeldingen dienen per e-mail te worden gedaan.
4.2 Afmeldingen kunnen kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd indien dit ten minste 24 uur van tevoren gebeurt. Bij niet-tijdige afzegging wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

5: Afmelding workshop
5.1 Afmelding door de deelnemer dient per e-mail te gebeuren.
5.2 Afmelding door de deelnemer voor de workshop kan kosteloos tot 2 dagen voor aanvang van de workshop.
5.3 Bij afmeldingen door de deelnemer tot 1 dag voor aanvang van de workshop wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
5.4 Bij afmelding door de deelnemer op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de workshop, is het volledige tarief verschuldigd en wordt er geen restitutie verleend. 5.5 Deelnamebevestiging kan overdraagbaar zijn aan anderen, mits dit van tevoren is aangegeven.

6: Verplaatsing/annulering door Embrace training en coaching
6.1 In het geval van onvoorziene afwezigheid vanuit Embrace training en coaching wordt de behandeling verplaatst of krijgt de deelnemer het desbetreffende bedrag retour.
6.2 Indien een workshop wordt geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen, ontvangt de deelnemer minimaal 48 uur van tevoren een melding hierover.
6.3 Indien er geen samenwerking met de deelnemer mogelijk is, zal dit rechtstreeks worden gecommuniceerd en wordt de samenwerking geannuleerd.

7. Wijzigingen
7.1 Embrace training en coaching behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
7.2 Embrace training en coaching behoudt zich het recht voor om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

8: Aansprakelijkheid/Klachten
8.1 Embrace training en coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een sessie, behandeling of workshop. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.2 Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van Embrace training en coaching worden afgehandeld via de Geschilleninstantie.